Politik spelar roll!

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara sig bra. Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. Vi har valt politiker som målgrupp för 2014 års kampanjvecka. Politik spelar roll!

Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 7 (10-16 februari). Här kan du ladda ner kampanjmaterial, se vilka aktiviteter som genomförs där du bor och hitta inspiration till egna aktiviteter. Vi fyller på med kampanjmaterial löpande ända fram till kampanjstart. Om du vill veta mer om kampanjen eller hur du kan bidra får du gärna höra av dig till info@duspelarroll.se.

Spela roll!

Arrangörer: Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Blå Bandet, CAN, Ersta Vändpunkten, Hela Människan, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, NBV, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland, Stockholms Läns Nykterhetsförbund, Trygga barnen och UNF.

twibbon Vattenmärk din profilbild
Twitter Följ oss på Twitter
Facebook Gilla oss på Facebook