Kampanjmaterial

Här kan du ladda ner logotyper och affischer mm.

Hjärtat öppnar upp för kommunikation med barn kring viktiga livsvärden och ge kunskap till vuxna om hur alkohol påverkar relationen mellan barn och vuxna. Hjärtevikningen utgör en enkel form av aktivitet som människor kan samlas runt i samarbete och samtal. Läs mer här

Affischen är tänkt för ett personalutrymme vid en förskola eller annan verksamhet som berör barn. Tanken är att personalen ska fundera över anmälningsplikten. Vad den innebär för dem och hur man kan agera för barnens bästa vid oro. Verksamheterna uppmanas även att se över/ ta fram rutiner för hur oro hanteras och hur en anmälan till socialtjänsten ska upprättas och kommuniceras. Texten i affischen är framtagen utifrån socialstyrelsens skrift “stöd för anmälningsskyldiga“.

Studieguiden har tagits fram som ett stödmaterial till NKA:s utbildningsmaterial “förskolan livsviktig för barn som anhöriga“. Guiden kan användas för planering och översikt för utbildningen eller som inspiration för givande innehåll vid en personalsammankomst så som APT eller personalmöte. Personalen kan exempelvis förbereda sig enskilt inför ett pass genom att titta på film och-/eller läsa text för att sedan gå igenom rutan “reflektera/diskutera” tillsammans i grupp.

Följebrev Ladda ned följebrev

Affischer går nu även att beställa och ladda hem genom trycksaksgeneratorn på www.can.se/wtp. Genom att använda tjänsten kan du lägga till telefonnummer till socialtjänsten. Följ instruktionerna som du hittar när du skapat dig ett konto och är inloggad.

Hjärtan

Hjärta för utskrift
Hjärta • Värme (.pdf)
Hjärta för utskrift
Hjärta • Glädje (.pdf)
Hjärta för utskrift
Hjärta • Hopp (.pdf)
Hjärta för utskrift
Hjärta • Jag (.pdf)
Hjärta för utskrift
Hjärta • Trygghet (.pdf)

 

Affisch

A4 affisch för utskrift
A4 affisch för utskrift (.pdf)
A3 affisch för utskrift
A3 affisch för utskrift (.pdf)
Affisch som bild (.png)
Affisch som bild (.png)
A3 affisch för tryck (tryckfärdig pdf)
Affisch för tryck (A3-format)

Studieguide

studieguide-duspelarroll-se-1
Studieguide (.pdf)

Logotyper

Ladda ner alla logotyper för digitaltryck [.Zip] Logotyp manual


Kampanjmaterial från tidigare år

Affisch A3
Affisch A3

Ladda ner affisch A3 för tryck

Baksida_kontaktkort
Kontaktkort framsida för tryck
framsida_kontaktkort
Kontaktkort framsida för tryck

 

 

 

 

 

 

Ladda ner vykort A6 för tryck

Tryck upp vykort

Spela_Roll_vykort_baksida
Vykort baksida för tryck
Spela_Roll_vykort_framsida
Vykort framsida för tryck