Om kampanjen

Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket.

Arrangörer:

Blå bandet
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Ersta Vändpunkten
Hela Människan
Junis
Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland
SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika)
Stiftelsen Trygga Barnen
Stockholms Läns Nykterhetsförbund

 

Ladda ner kampanjmaterial

Kontakt