Om kampanjen

Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes kampanjveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket.

2019 års uppmärksamhetsvecka kommer att belysa hur samverkan mellan olika verksamheter och samhällsaktörer spelar roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Detta med fokus på familjecentraler. En familjecentral är en hälsofrämjande mötesplats för barn och föräldrar och samlar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och passande delar av socialtjänstens förebyggande verksamheter. För mer information om familjecentraler besök gärna hemsidan familjecentraler.se

Kampanjen Spela Roll! har återkommande betonat vikten av tidig upptäckt och insatser för att hjälpa barn som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Samtliga av familjecentralernas verksamheter har goda möjligheter att göra just detta genom att ge information, ställa frågor och vara lyhörda. Familjecentralerna har en viktig roll i förhållande till alla barns rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.

Arrangörer:

Blå bandet
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Ersta Vändpunkten
Hela Människan
Junis
Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland
SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika)
Stiftelsen Trygga Barnen
Stockholms Läns Nykterhetsförbund

 

Ladda ner kampanjmaterial

Kontakt